29.09.2016 r. w Krzyżowej odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu O1, O2, O3 i O4. W konferencji poza partnerami projektu wzięło udział 125 osób, w tym 13 gości z zagranicy.

Tematyka konferencji ściśle związana była z realizacją projektu oraz opracowanymi w jego ramach produktach:
  • Reforma kształcenia zawodowego w Polsce – Janusz Wrzal wicekurator wojewódzki oświaty Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  • Krótka prezentacja projektu (cele projektu, zadania i rezultaty) oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań pt.: „Diagnoza stanu wiedzy i postaw wobec dualnego systemu” (rezultat O1 projektu) Iwona Machoń-Pluszczewska, kierownik projektu
  • Prezentacja rezultatów O2 i O3 – programów modułów szkoleniowych oraz przewodnika dla interesariuszy dualnego systemu kształcenia, - Anna Block, koordynator projektu partnera Grone
  • (Grone Netzwerk w Hamburgu i Grone-Schulen Niedersachsen w Lüneburgu)
  • Wpływ projektu na rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz sytemu dualnego na Litwie, Daiva Žiogienė- koordynator projektu partnera z Litwy
  • Przedstawienie dobrych praktyk i systemu dualnego w Niemczech- Martina Borgward, kierownik projektów edukacyjnych Grone Netzwerk w Hamburgu
  • Przedstawienie dobrych praktyk system dualnego w Danii – wnioski i zmiany w systemie, przedstawienie rezultatu O4- rekomendacji dotyczących implementacji dualnego systemu kształcenia dla krajów biorących udział w projekcie- Claus Brandt Kristensen- koordynator projektu partnera CELF
  • Panel dyskusyjny na temat dualnego systemu kształcenia. W Panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci: dr inż. Jan Kamiński z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Stanislaw Szelewa – dyrektor Wydzialu Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ekspertki Dr. Karin Köcher, ekspert Dr. Jürgen’a Hogeforster’a - prezes Hanseatic Parliament, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji na Litwie oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Piotr Krzywda i Paweł Ułaszewski koordynator Fundacji ALAE.

Galeria

Ostatnie w ramach projektu międzynarodowe partnerów I ekspertów projektu miało na celu podsumowanie realizacji projektu, ewaluację końcową projektu oraz zaplanowanie wspólnych inicjatyw i kolejnych projektów w partnerstwie. Partnerzy ustalili plan działań na rzecz trwałości projektu.

23.05.2016 r. w siedzibie Grone Netzwerk w Hamburgu odbyła się pierwsza konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej projektu (O1, O2, O3). Organizatorem konferencji była Grone-Schulen Niedersachsen GmbH gemeinnuetzig. W konferencji wzięły udział 42 osoby (31 gości i 11 przedstawicieli partnerów projektowych). Zaproszeni goście reprezentowali szkoły zawodowe, izby, pracodawców i instytucje szkoleniowe. Zaproszono także młodzież uczącą się zawodu. Tematyka prelekcji: projekt i etapy jego realizacji (p. Iwona Machoń-Pluszczewska), produkty projektu (p. Anna Block), duński system edukacji zawodowej i jego wyzwania (p. Claus Brand Kristensen), specjalne programy nauki zawodu dla młodzieży z grupy NEET w Niemczech (pracodawcy, przedstawiciele szkoły zawodowej, instruktorzy nauki zawodu, młodzież ucząca się zawodu. Moderacja: p. Martina Borgwardt). Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty udziału oraz materiały dotyczące rezultatów pracy intelektualnej.

Galeria

Międzynarodowe spotkanie w Hamburgu związane było z pracami ekspertów i Rady Konsultacyjno-Programowej nad rekomendacjami dla interesariuszy systemu dualnego. 22 maja partnerzy projektu spotkali się wspólnie z przedstawicielami Kuratorium i pracodawcami. Podczas spotkania odbyły się rozmowy i dyskusje na temat zmian w systemach edukacji na Litwie, w Polsce i w Danii. Rozmowy te maiły na celu zdefiniowanie nowych rekomendacji. Dyskusja kontynuowana była 23.05.2016 po konferencji upowszechniającej produkty O1, O2 i O3. Spotkanie podsumowano 24.05.2016 ankietą ewaluacyjną.
© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form