Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w Hamburgu, 22-24.05.2016

Międzynarodowe spotkanie w Hamburgu związane było z pracami ekspertów i Rady Konsultacyjno-Programowej nad rekomendacjami dla interesariuszy systemu dualnego. 22 maja partnerzy projektu spotkali się wspólnie z przedstawicielami Kuratorium i pracodawcami. Podczas spotkania odbyły się rozmowy i dyskusje na temat zmian w systemach edukacji na Litwie, w Polsce i w Danii. Rozmowy te maiły na celu zdefiniowanie nowych rekomendacji. Dyskusja kontynuowana była 23.05.2016 po konferencji upowszechniającej produkty O1, O2 i O3. Spotkanie podsumowano 24.05.2016 ankietą ewaluacyjną.
© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form