Konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej projektu w Polsce, Krzyżowa 29.09.2016

29.09.2016 r. w Krzyżowej odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu O1, O2, O3 i O4. W konferencji poza partnerami projektu wzięło udział 125 osób, w tym 13 gości z zagranicy.

Tematyka konferencji ściśle związana była z realizacją projektu oraz opracowanymi w jego ramach produktach:
  • Reforma kształcenia zawodowego w Polsce – Janusz Wrzal wicekurator wojewódzki oświaty Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  • Krótka prezentacja projektu (cele projektu, zadania i rezultaty) oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań pt.: „Diagnoza stanu wiedzy i postaw wobec dualnego systemu” (rezultat O1 projektu) Iwona Machoń-Pluszczewska, kierownik projektu
  • Prezentacja rezultatów O2 i O3 – programów modułów szkoleniowych oraz przewodnika dla interesariuszy dualnego systemu kształcenia, - Anna Block, koordynator projektu partnera Grone
  • (Grone Netzwerk w Hamburgu i Grone-Schulen Niedersachsen w Lüneburgu)
  • Wpływ projektu na rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz sytemu dualnego na Litwie, Daiva Žiogienė- koordynator projektu partnera z Litwy
  • Przedstawienie dobrych praktyk i systemu dualnego w Niemczech- Martina Borgward, kierownik projektów edukacyjnych Grone Netzwerk w Hamburgu
  • Przedstawienie dobrych praktyk system dualnego w Danii – wnioski i zmiany w systemie, przedstawienie rezultatu O4- rekomendacji dotyczących implementacji dualnego systemu kształcenia dla krajów biorących udział w projekcie- Claus Brandt Kristensen- koordynator projektu partnera CELF
  • Panel dyskusyjny na temat dualnego systemu kształcenia. W Panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci: dr inż. Jan Kamiński z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Stanislaw Szelewa – dyrektor Wydzialu Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ekspertki Dr. Karin Köcher, ekspert Dr. Jürgen’a Hogeforster’a - prezes Hanseatic Parliament, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji na Litwie oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Piotr Krzywda i Paweł Ułaszewski koordynator Fundacji ALAE.

Galeria
© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form