Iwona Machoń-Pluszczewska

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE i zarządzaniu projektami UE; pierwsze projekty ponadnarodowe realizowała w ramach programu Socrates Lingua E w 1999 roku; posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (planowanie i finasowanie) oraz ukończone 4 studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami UE, studium wykonalności, doradztwa zawodowego i przekładu (język polski- język angielski). od 2007 roku jest doradcą zawodowym z uprawnieniami trenerskim; Dodatkowo ukończyła kursy z zarządzania projektami na Uniwersytecie w Bradford (2008), oraz odbyła 2 zagraniczne staże w brytyjskich instytucjach zarządzających projektami UE (Advantage West Midlands w Birmingham w 2004 roku , urząd powiatowy w Stafford (Staffordshire County Council) w 2002 roku. W Fundacji „Krzyżowa” zatrudniona jest od 01.09.2010 jako st. specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE, kierownik projektów finansowanych z EFS (w tym realizowanego w latach 2014-2015 projektu POKL „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”) i specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów. W 2014 roku pełniła rolę Koordynatora Ośrodka Wsparcia – Inkubatora NGO w ramach projektu „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”; Od 01.09.2014 koordynuje realizację Projektu „Partnerstwo strategiczne na rzecz systemu dualnego”.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form