Aleksandra Królak-Wąsowicz

w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pełni rolę dyrektora ds. sprzedaży i fundraisingu; posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE- krajowymi i międzynarodowymi oraz innowacyjnymi; w ostatnich 5 latach zarządzała 20 projektami POKL, w tym „PWP. Szkoła Trenera dla nauczycieli z Dolnego Śląska”, „Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, „EURO 2012 impulsem do nowoczesnego zarządzania i budowania jakości usług hotelarskich”, „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek Filologia polska i Filologia germańska, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu- Zarządzanie projektami UE, Ukończyła wiele szkoleń nt. zarządzania projektami unijnymi.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form