Claus Brandt Kristensen

posiada ukończone studia (z MSc) w administracji publicznej i nauk politycznych na Uniwersytecie w Aalborg; doświadczenie zawodowe w sektorze edukacyjnym od 2008 roku.
Od 2013 roku jest koordynatorem projektu i specjalistą ds. współpracy międzynarodowej w CELF. Wcześniej był zatrudniony w prywatnym sektorze edukacyjnym.

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form