Martina Borgwardt

kieruje działem kształcenia zawodowego w Grone-Netzwerk w Hamburgu. Od 2005 roku związana z edukacją młodzieży, konsekwentnie wdraża projekty w obszarze dualnego kształcenia zawodowego. Ostatnim innowacyjnym projektem jest wspierany przez zarząd Hamburga projekt tzw. kształcenia zespolonego. Martina Borgwardt jest również coachem zawodowym i mediatorem. Ponadto pracuje w projektach ponadnarodowych jako ekspert, kieruje bilateralnym projektem mobilności skierowanym do młodzieży uczącej się zawodu. Autorka koncepcji szkoleniowych dla młodzieży.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form