Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

jest instytucją pożytku publicznego, której celem statutowym jest pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek.

Fundacja ma 25 – letnie doświadczenie w pracy na rzecz wychowanie obywatelskiego i edukacji oraz w realizacji projektów międzynarodowych, w tym przede wszystkim młodzieżowych- artystycznych, edukacyjnych, obywatelskich, sportowych oraz warsztatów i seminariów dla młodzieży i nauczycieli.

W strukturze Fundacja ma Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Akademię Europejską, Miejsce Pamięci oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną, realizując projekty powstałe z inicjatyw oddolnych (w tym rozwój kompetencji społecznych młodzieży oraz doradztwo zawodowe). Fundacja jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Związku Pracodawców Odpowiedzialnych Społecznie oraz Dolnośląskiej Rady Młodzieży.

 

© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form