Grone-Netzwerk

jest kuźnią innowacyjności w Fundacji Grone-Schule i należy do największych instytucji szkoleniowych w Hamburgu. Jest kreatywna dlatego, że aby tworzyć nowe projekty ,podąża niekonwencjonalnymi drogami, które często wykraczają poza ramy zwykłych działań edukacyjnych i zmierzających do wzrostu zatrudnienia. Grone-Netzwerk łączy w swoich działaniach elementy „starej szkoły” i „wolnego stylu” i oferuje swoim klientom szeroki wybór możliwości zdobywania kwalifikacji, doszkalania się oraz innych form pomocy.
To wszystko Grone-Netzwerk osiąga przy dużym zaangażowaniu personelu, silnej woli i inteligentnemu tworzeniu sieci powiązań, ponieważ wszyscy pracownicy Grone-Netzwerk permanentnie współpracują i wymieniają się informacjami z zakładami pracy, partnerami kooperacyjnymi i naturalnie ze sobą.
Dla Grone-Netzwerk ważne jest, aby łączyć ze sobą orientację zawodową, kształcenie zawodowe, dokształcanie zawodowe i pomoc wychowawczą, zawsze w powiązaniu z poczuciem przynależności społecznej, zadowoleniem, mobilnością i współudziałem. O tym jak dobrze funkcjonuje model Grone świadczą liczne odnoszące sukcesy projekty. Nowością jest to, że przenosi swoje działania poza granice Niemiec i eksportuje niekonwencjonalne pomysły do Europy. I wciąż się rozwija.
© 2015 Partnerstwo strategiczne na rzecz rozwoju systemu dualnego

Login Form